Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

15%

15.00%

Đông Âu

12%

12.00%

Nam Âu

10%

10.00%

Tây Âu

8%

8.00%

Bắc Âu

6%

6.00%

Nam Mỹ

6%

6.00%

Nam Á

5%

5.00%

Đông Á

4%

4.00%

Bắc Mỹ

4%

4.00%

Trung Mỹ

4%

4.00%

Đông Nam Á

3%

3.00%

Trung Đông

2%

2.00%

Châu Đại Dương

1%

1.00%

Châu Phi

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Thị trường trong nước 20.00%
Đông Âu 15.00%
Nam Âu 12.00%
Tây Âu 10.00%
Bắc Âu 8.00%
Nam Mỹ 6.00%
Nam Á 6.00%
Đông Á 5.00%
Bắc Mỹ 4.00%
Trung Mỹ 4.00%
Đông Nam Á 4.00%
Trung Đông 3.00%
Châu Đại Dương 2.00%
Châu Phi 1.00%
Khách hàng chính: vadim tulupov
Tổng doanh thu hàng năm: US$10 Million - US$50 Million
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 71% - 80%

Điều khoản kinh doanh

Cảng gần nhất: Shenzhen, Hongkong, Guangzhou

Khả năng thương mại

Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 11-20 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 1 Day(s)
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này